~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ // Διαδικτυακή έκδοση * με ειδήσεις * άρθρα για τον Ελληνισμό * υπεύθ. σύνταξης: Πάνος Σ. Αϊβαλής ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Επιμέλεια και ρεπορτάζ Σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής

~~


....................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

........................................."Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει" Γιώργος Σεφέρης [1900-1971]

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Ζευς, Αθηνά και Νίκη, Παράσταση στο αέτωμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Ζευς, Αθηνά και Νίκη,
Παράσταση στο αέτωμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ορφικός ύμνος Νίκης
...
Τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀγώνων, τῶν ἱερῶν, Ἱστορικὸν Ἀττικὸν Ἡμερολόγιον


Ορφικός ύμνος Νίκης
Θυμίαμα μάνναν
Εὐδύνατον καλέω Νίκην, θνητοῖσι ποθεινήν,
ἣ μούνη λύει θνητῶν ἐναγώνιον ὁρμὴν,
καὶ στάσιν ἀλγινόεσσαν ἐπ' ἀντιπάλοισι μάχῃσιν,
ἐν πολέμοις κρίνουσα τροπαιούχοισιν ἐπ' ἔργοις,
οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φέρῃς γλυκερώτατον εὖχος.
πάντων γὰρ κρατέεις• πάσης δ' ἔριδος κλέος ἐσθλὸν
Νίκῃ ἐπ' εὐδόξῳ κεῖται θαλίῃσι βρυάζον.
ἀλλά, μάκαιρ', ἔλθοις πεποθημένῳ ὄμματι φαιδρῷ,
αἰεὶ ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις κλέος ἐσθλὸν ἄγουσα.
Την Νίκην προσκαλώ την πολυδύναμη, την περιπόθητη στους ανθρώπους,
πού μόνο αυτή απαλλάσσει τους ανθρώπους από την αγωνιώδη όρμην
καί από την οδυνηράν αντίθεσιν κατά τάς μάχας μεταξύ αντιπάλων,
διότι συ αποφασίζεις στους πολέμους με τα νικηφόρα έργα,
προς τα οποία, όταν ορμάς φέρεις γλυκύτατον καύχημα,
διότι είσαι των πάντων κυρίαρχος•
καί εις κάθε διαμάχην εναπόκειται είς εσέ
από εσέ εξαρτάται ή ένδοξος Νίκη το καλό αποτέλεσμα,
πού χαίρεται ό νικητής
αλλά, ώ μακαρία, είθε να μας έλθης με περιπόθητο φαιδρό μάτι
και να μας φέρης πάντοτε καλήν φήμην για τα ένδοξα έργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου